ŽAIDIMAS vyksta 10.19 - 11.19 dienomis

Žaidimo „Barni 3D Puzzles“ sąlygos

1. Bendrosios sąlygos

1.1. Žaidimą organizuoja UAB „Sorbum LT“, registracijos Nr. 125767647, adresas: J. Jasinskio g. 16 G, Vilnius.

1.2. Žaidimas vyksta visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.3. Žaidimo pradžia – 2015 m. spalio 19 d. Žaidimo pabaiga – 2015 m. lapkričio 19 d.

1.4. Žaidime gali dalyvauti 18 metų amžiaus ir vyresni teisėti Lietuvos gyventojai, kurie vykstant reklaminei akcijai fiziškai yra savo šalyje ir gali atsiimti laimėtą prizą.

 

2. Prizų fondas

2.1. Bendras prizų kiekis yra 5000 vnt. Barni dėlionių.

 

3. Žaidimo įgyvendinimo tvarka, dalyvavimo sąlygos:

3.1. Pirkėjas, norintis dalyvauti žaidime, turi nusipirkti  10 (dešimt) „Barni“ 30 g. pakuočių arba 2 (dvi) „Barni“ 150 g.  pakuotes.

3.2. 10 (dešimt) „Barni“ 30 g. folijos pakuotes surinkęs pirkėjas laikotarpiu nuo 2015 m. spalio 19 d. iki 2015 m. lapkričio 19 d. gali iškeisti jas į Barni dėlionę bet kuriame knygyne „VAGA“. Jei keičiant pakuotes pritrūksta dėlionių, pirkėjas gali apsilankyti kitame knygyne „VAGA“, kuris turėtų reikiamą dėlionių kiekį.

3.3. Nepasinaudojęs turimomis pakuotėmis aukščiau nurodytomis sąlygomis, asmuo praranda teisę į prizą.

 

4. Skundo pateikimo ir jo išsprendimo tvarka

4.1. Skundas dėl šio žaidimo taisyklių pažeidimo turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti detaliai išdėstyti nusiskundimai ir argumentai bei prie jo pridėti dokumentai arba jų kopijos su nuoroda į skundą. Skundas siunčiamas į UAB „Sorbum LT“, įmonės kodas 125767647, adresas: J. Jasinskio g. 16G, Vilnius, iki 2015 m. gruodžio 10 d. (pašto antspaudo data). Žaidimo organizatorius peržiūri skundą ir atsako į jį per 20 dienų.

 

5. Baigiamosios nuostatos

5.1. Žaidimo organizatorius neatsako už jokias asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu Žaidime.

5.2. Prizo vertės negalima atsiimti grynaisiais pinigais ar kitomis prekėmis.

5.3. UAB  „Mondelez Baltic“ ir UAB „Sorbum LT“ darbuotojai negali dalyvauti.

5.4. Visas sąlygas rasite svetainėje  www.barniworld.com